Navigace

Obsah

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel ve Vernířovicích dlouhodobě klesal už v období do druhé světové války, zejména vlivem těžkých hospodářských podmínek v podhorských obcích regionu. Důsledky II. světové války se výrazně promítly do dalšího poklesu počtu obyvatel. Mírný růst, který nastal v 50.letech minulého století, byl vystřídán dlouhodobým poklesem. Na vývoj počtu obyvatel mají dlouhodobě vliv: podhorská poloha a velikost obce, omezené dopravní spojení obce, pozitivní vývoj kvality obytného, rekreačního a životního prostředí v posledních desetiletích.

Rok

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2009

Počet obyvatel

1381

1206

964

314

424

370

249

182

179

188

 

Bydlení

Počet trvale obydlených bytů v obci je pro rok 2009 odhadován na cca 75. Podle výsledků sčítání bylo v roce 2001 v obci 68 trvale obydlených bytů, z toho 64 bytů v rodinných domech. Vysoký podíl – 29,9% (29 bytů) vykazovaly trvale neobydlené byty, signalizující jak rekreační funkci obce, tak i rezervy ve využití bytového fondu. V obci je 81 objektů individuální rekreace.

V roce 2014 je v obci 78 trvale obydlených domů/bytů a 110 rekreačních objektů.