Navigace

Obsah

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

 

Žádost o prominutí poplatků - komunální odpad

 

Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci

 

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k poplatku ze psů

 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Kvalifikovaný odhad

 

Registrační list + tiskopis pro potřeby OÚ !NOVÝ k 2.1.2020

 

Aktualizace údajů k místnímu poplatku z pobytu !NOVÝ k 2.1.2020