Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za odpad

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku z pobytu

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o poplatcích za komunální odpady - OZV

________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o komunálních odpadech - OZV

 


Opatření obecné povahy č.1/2013

 


Řád veřejného pohřebiště,

příloha 1, příloha 2, příloha 3

Evidence pohřebiště - příloha

 


Obecně závazná vyhláška obce č.2/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity - OZV

 


Obecně závazná vyhláška obce č.3/2013 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - OZV

 


Obecně závazná vyhláška obce č.4/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce - OZV

 


Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů - OZV

________________________________________________________________________

Nařízení č. 1/2005

 


Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku ze vstupného - OZV

________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích - OZV

 


Obecně závazná vyhláška č.6/1995, stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti - OZV


 


Obecně závazná vyhláška č.1/2008, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí - OZV

 


Obecně závazná vyhláška č.19/2003 o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce - OZV

 


Obecně závazná vyhláška č.2/2004 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Vernířovice - OZV

 


 


Směrnice pro poskytování finančního příspěvku na ČOV v obci Vernířovice