Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

MAS Šumperský venkov

Dne 27. 3. 2006 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Místní akční skupina Šumperský venkov (dále jen MAS) se sídlem Nový Malín 240, IČ: 270 25 675, které si klade za cíl především podpořit rozvoj venkovského prostoru daného území, a to zejména činnostmi ve  prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a  středních podniků a dalších subjektů působících na daném území, s  ohledem na ochranu přírody a krajiny. Hlavním důvodem vzniku organizace byla příprava mikroregionu na program Evropské unie LEADER v programovém období 2007 - 2013, který podporuje rozvoj venkovských oblastí. Nejdůležitějším úkolem sdružení je zejména vytvoření a následné naplnění rozvojové koncepce a strategie a rozvíjení mezisektorové spolupráce.

Webové stránky MAS: Šumperskývenkov.cz