Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Sbor dobrovolných hasičů

Základní informace:

 • IČO: 63696924
 • Reg. číslo: 3809127
 • SDH Vernířovice má celkem 21 členů, z toho 17 mužů a 4 ženy.
 • Starosta: M.Kantorková
 • Velitel: M.Michut
 • Hospodář: P.Flašar
 • Člen výboru: A. Hamříková, M. Olejník 

Činnost SDH:

 • pořádání výborových schůzí a valných hromad
 • spolupráce s tiskem
 • sběr železa a úklid hasičské zbrojnice
 • výpomoc obci při pořádání společenských akcí
 • příprava pohárové soutěže
 • spolupráce s Obcí Vernířovice
 • sběr elektrozařízení a další dobrovolná činnost
 • součinnost s dotčenými orgány na úseku prevence a ochrany obyvatelstva

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

hvp


Dne 26.1.2013 byl v kostele sv. Matouše ve Vernířovicích vysvěcen prapor SDH Vernířovice.