Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice

IČO 27055141

Spolek sdružuje drobné pěstitele a chovatel z obce Verniřovice, kteři zde mají trvalý pobyt, dále chalupáře a chataře a řadu přespolních. Celkový stav členské základny je ke dni konání VČS roku 2023 33 členů.

Výbor spolku:
Ing. Bořivoj Hojgr- předseda
MUDr. Pavel Hajčman - místopředseda
Zbyněk Strnad- člen výboru

Členové spolku se v rámci stanov podileji zpravidla každoročně na těchto akcích:
 - příprava a organizace spolkového bálu
 - výstavy fotografií, místopisné přednášky
 - svatojánská pout na Svobodín, silvestrovský výšlap na Zdeninu chatu, Masopustní průvod            s ochutnávkou ovocných destilátů a produktů z vepře
 - podíl na organizaci hodové slavnosti (kotlikové guláše, turnaj v malé kopané aj.)
 - cyklovýlety po celé ČR
 - udržování zelené turistické značky
 - brigádnická činnost v rámci zvelebování obce (likvidace buřeně a nežádoucích nárostů                na obecnich plochách, rizikové kácení dřevin aj.)
 - moštování a sušení produktů pro členy spolku
 - zájezdy „Flora Olomouc", "Ochutnávka Polska", výstavy psů, ochutnávky přívlastkový vín v místě  jejich zrodu ve sklípcích na jižní Moravě aj.