Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice

IČO 27055141

Spolek sdružuje drobné pěstitele a chovatel z obce Verniřovice, kteři zde mají trvalý pobyt, dále chalupáře a chataře a řadu přespolních. Celkový stav členské základny je ke dni konóní VČS roku 2020 33 členů.

Výbor spolku:
Ing. Bořivoj Hojgr- předseda
MUDr. Pavel Hajčman - místopředseda
Zbyněk Strnad- člen výboru

Členové spolku se v rámci stanov podileji zpravidla každoročně na těchto akcích:
 - příprava a organizace spolkového bálu
 - velikonoční a vánoční výstavy
 - výstavy fotografii, mistopisné přednóšky
 - svatojánská pout na Svobodín, silvestrovský výšlap na Zdeninu chatu, Masopustni průvod            s ochutnávkou ovocných destilátů a produktů z vepře
 - podil na organizaci hodové slavnosti (kotlikové gulóše, turnaj v molé kopané aj.)
 - cyklovýlety po celé CR
 - udržování zelené turistické značky
 - brigádnická činnost v rámci zvelebování obce (likvidace buřeně a nežádoucích nárostů                na obecnich plochách, rizikové káceni dřevin aj.)
 - moštováni a sušeni produktů pro členy spolku
 - zájezdy ,,Země živitelka", „Flora Olomouc", výstavy psů, ochutnávky přívlastkový vín v mistě      jejich zrodu ve sklipcich na jižní Moravě aj.