Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Dotace

Dotace na projektovou dokumentaci - přestavba Sýpka.pdf (168.03 kB) r.2023

Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

Celkové náklady: 818.129,40 Kč                          

Dotace: 182.492,- Kč     

ol.

                          logo pov

 

Dotace na opravu místní komunikace 4B.pdf (191.04 kB) r.2023

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotace: 600.000,- Kč

mmr

 

Dotace na dovybavení místní knihovny

 

Dotace na revitalizaci veřejného prostranství u OÚ

Revitalizace Merty a Ztraceného potoka s povodňovým parkem

PROGRAM OBNOVY VENKOVA na rok 2013 - 2016

  • Akce pro obec Vernířovice zde
  • Strategie rozvoje obce zde
  • Rozpočtový výhled obce na rok 2013 - 2015 zde

Obnova fasády, zřízení archivu OÚ a zřízení zázemí JSDHO v budově OÚ Vernířovice

  • prvDokumenty k projektu zde

 

Dotace Olomouckého kraje na opravu památky 2014

ok

Dotace poskytnuta z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu. Smlouva ke stažení zde

 mukamukaok                

Neinvestiční příspěvek Olomouckého kraje na vybavení JSDH 2013

ok

  • Dokumenty k příspěvku zde

 

Neinvestiční příspěvek Olomouckého kraje na vybavení JSDH 2014

okSmlouva o poskytnutí příspěvku zde

ok

Finanční příspěvek na hospodaření v lesích

  • okDokumenty k příspěvku zde

Oprava pomníku na hřbitově

ok

Akce se uskutečnila za finančního příspěvku z programu "Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji". Příspěvek činil 50.000,-Kč. Opravu provedla firma Roman Kotraš z Bohutína.

p1p2p3

123

45

Oprava zásahového vozidla pro JSDHO Vernířovice

ok

Akce se uskutečnila za finančního příspěvku Olomouckého kraje. Příspěvek činil 15.000,-Kč. Opravu provedla firma SKI + AUTOCROSS RACING TEAM s.r.o., Praha, provozovna Petrov nad Desnou.

a a1 a2

Olomoucký kraj poskytl obci Vernířovice dotaci pro JSDHO Vernířovice na zakoupení hadice a armatury. Příspěvek činil 3.000,-Kč.

h

Dotace v roce 2013 + příloha

 

 

 

Oprava sakrálního kříže u kostela

mmr

Akce se uskutečnila za finančního příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo finanční příspěvek ve výši 77.715,-Kč z celkové částky 111.022,-Kč.

Územní plán obce Vernířovice

Logo Olomouckého kraje

Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012 - oblast podpory č. 3. Olomoucký kraj poskytl obci Vernířovice investiční příspěvek 50.000,-Kč na Územní plán obce Vernířovice.