Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Zákon č. 106/1999, Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999, Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2011

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2012

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2013:

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2014:

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2015:

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2016:

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2017: