Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Webové stránky se upravují.

Zákon č. 106/1999, Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999, Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2011

 

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2012

Odpověď 1

Odpověď 2

Odpověď 3

 

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2013:

Odpověď 1 + přílohy

Odpověď 2

Odpověď 3

Odpověď 4

Odpověď 5

 

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2014:

Odpověď 1

Odpověď 2

Odpověď 3

Odpověď 4

Odpověď 5

​Odpověď 6

Neposkytnutí odpovědi 7příloha

Odpoveď 8

Odpověď 9

 

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2015:

Odpověď 1

Odpověď 2

Odpověď 3

Odpověď 4

​Odpověď 5

Odpoveď 6

 

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2016:

Odpověď 1

Odpověď 2

Odpověď 3

 

Odpovědi obce Vernířovice na Žádosti o poskytnutí informací za rok 2017:

Odpověď 1

Odpověď 2