Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Výzva k vrácení neplatného cestovního pasu

-

Městský úřad v  Šumperku, odbor správní a vnitřních věcí vyzývá všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho vrácení úřadu.
V souladu s ust. § 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o cestovních dokladech/, je držitel cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným se 
stává cestovní pas uplynutím doby v  něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku.
V případě porušení této povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku dle ust. § 34a, odst. 1, pís. f) citovaného zákona, za který mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10000,- Kč, dle ust. § 34a, odst. 2 zákona o cestovních dokladech. 
Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v  přízemí přístavby Městského úřadu v  Šumperku, Jesenická 31 /vchod z  ulice Rooseveltovy/, na kterémkoliv matričním úřadu, případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1, Šumperk..
Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných cestovních pasů uposlechnou této výzvy a odevzdají neplatný doklad /i s  několikaletou prošlou platností/do konce listopadu 2014, nebude výše uvedená finanční sankce uplatněna.
Současně připomínáme, že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru policie ČR.
 
Městský úřad Šumperk
odbor správní a vnitřních věcí
Datum vložení: 1. 10. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2014 0:00

Dění v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mapy

mapa

ohwe

infokanal

rp